Upravit stránku

V roce 2013 proběhla další etapa spolupráce s fy. ETK Check, kdy byl upraven venkovní prostor sloužící pro nakládku a vykládku nákladních vozidel, případně zásobování chráněné dílny.

Práce spočívaly v zemních pracech spočívajích v úpravě protranství a sejmutí stávající zeminy, provedení podkladních prstev ze štěrkodrti, vydláždění prostoru, provedení odvodnění a dokončení stávajícího oplocení.