Upravit stránku

Komunikace a zpevněné plochy provádíme včetně zemních prací, konstrukcí podkladních a souvisejících objektů, jako jsou odvodnění, zpevnění svahů, opěrné zdi atd.

Kryty ploch provádíme:           

  •  živičné
  • betonové
  • dlážděné (kámen, betonová dlažba...)

Dodáváme a montujeme též dřevěnou špalíkovou dlažbu.

Při realizaci jakékoliv zpevněné plochy dokážeme navrhnout celkovou skladbu konstrukce, s ohledem na její způsob použití a umístění.